Nohejbal Přerov - Přerovský nohejbalový oddíl


VzpomínámeTomáš Miklík

Historie 1970-2005
Historie 2005-2010
Vznik nohejbalu v Přerově

 

První krůčky nohejbalového zápolení se datují do roku 1963 na volejbalovém hřišti DMD Gotwaldovo sídliště. Přestože tato hra v té době nebyla organizovaná, rychle se rozšířila i do dalších oblastí města. Tvořila se nová družstva jako : 77 bytové jednotky, Sport klub, Dukla, Gottwaldovo sídliště atd.

První organizovaný turnaj se konal v roce 1967 v rámci "Dnů strojařů" za účasti 8 družstev. O rok později se družstvo mužů Přerovských strojíren zúčasnilo celostátního turnaje v Piešťanech o mistra ČSSR. Přerov reprezentovali hráči:  Oškrkaný, Perutka, Stejskal a Kneisl.

V srpnu 1969 se v Přerově konalo I. mistrovství Moravy za účasti jedenácti družtev. Přerovské družstvo Stoklasa, Oškrkaný a Klvač obsadilo 4. místo.

 

1970 - Vznik oddílu nohejbalu

 

Vzhledem k tomu, že bylo nutné živelnost nohejbalu začín organizovat, vzniká při Tj Spartak Přerovské strojírny oddíl nohejbalu. Činnost oddílu začal řídit nově zvolený výbor: Vladimír Koryčan- předseda, Anotnín Oškrkaný - místopředsteda, Jiří Perutka - jednatel, Ludvík Szabó - pokladník a František Růžička - organizační pracovník.

 

Dvě družstva mužů nově vzniklého oddílu hrají "Moravsko-slovenskou ligu" a umístila se na 3. a 6. místě. V soutěži se hrálo turnajovám způsobem.

 

 

1971 - Beze změn

 

Obě družstva, bez jakýchkoliv změn se v Moravsko-slovenské lize umístila na 4. a 7. místě.

 

1972 - Bez slovenských oddílů

 

V roce 1972 rozhodla Ústřední nohejbalová sekce, že se moravské oddíly nebudou zúčasňovat Moravsko-slovenské ligy. Při OV ČSTV vzniká okresní sekce nohejbalu, která řídí vlastní okresní soutěž. Z 8 účastníků se umístila družstva na 3. a 5. místě.

 

1973 - Poprvé mistrovství ČSR v Přerově

 

Oddíl nohejbalu byl poprvé pověřen uspořádáním mistrovství ČSR v trojicích mužů. Naše družstvo obsadilo 7. místo. Barvy oddílu reprezentovali hráči: Široký, Oškrkaný, Zapletal , Szabó a Vavrečka.

V tomto roce první oddílové dorostenecké družstvo hraje okresní soutěž. Po dobrých výkonech vybojovalo pro rok 1974 účast v dorostenecké lize ČSR. pod vedením trenéra Oškrkaného tvořili družstvo hráči: Blažek, Jordánek, Smékal, Hilčer a Šípal.

 

1974 - Moravský přebor

 

Muži hrají nově vzniklou soutěž " Moravský přebor" (II.liga), kde byla zařazena družstva Severomoravského a Jihomoravského kraje. Družstvo mužů obsadilo v nové soutěži 1. místo. Dorostenci v I. lize nečekaně obsadili, po velmi dobrých výkonech , 3. místo z 12 účastníků.

 

1975 - Opět změna v soutěžích

 

dochází k nové reorganizaci soutěží. Vzniká samostatná skupina Severomoravského kraje.

Vedoucím družsta se stává J. Havlíček, trenérem B. Vavrečka. družstvo tvoří hráči - Landa, Zapletal, Tureček, Široký, Szabó, Perutka, Stoklasa, Kolařík. V novém ročníku obsadili 2. místo.

Dorostenecká liga - trenér Oškrkaný, hráči: Blažek, Šípal, Hilčer, Stojan a Kotěšovský obsadili 4 místo.

 

 

1976 - V oddílu nohejbalu dochází ke změnám

 

Do výboru jsou nově zvoleni M. Tureček a V. Kolařík.

Změny nastávají i v družstvu mužů. Vedoucím družstva se stává M. Tureček, trenérské funkce se ujímá A.Oškrkaný. Hráči: Landa, Němčák, Zapletal, Szabó, Široký, Šípal, Smékal, Jordánek a R. Blažek.

Dorostenci: trenér Perutka st. má k dispozici hráče Hilčera, Stojana, Kotěšovského, Orla a Lindušku. Dorost i muži obsadili ve svých soutěžích 2. místo.

V soutěži dvojic získali hráči Linda, Němčák, Tureček titul přeborník Severomoravského kraje.

 

1977 - Úspěch neregistrovaných hráčů

 

V tomto roce i přes generační změny v družstvu mužů, bylo obhájeno 2. místo v krajském přeboru. Oslabený dorost obsadil 5. místo v krajském přeboru. Vynikajících výsledku dosáhli bývalí hráči J. Havlíček, J. Perutka, B. Vavrečka a L. Stoklasa, kteří získali titul " Přeborník ČSSR neregistrovaných hráčů.

 

 

1978 - S postupem to nevyšlo

 

Kádr "A" družstva mužů se zkonsolidoval, hráči podávali v soutěži velmi dobré výkony a stali se přeborníkem kraje bez jediné prohry. V kvalifikaci o I. ligu se však nedařilo podle očekávání a družstvo do závěrečných bojů nepostoupilo.

Dorostenci v tomto roce nehráli žádnou soutěž.

 

1979 - Ani kvalifikace

 

Muži v krajském přeboru prohráli jediný zápas s favoritem soutěže SBD Ostrava - Zábřeh a umístili se na 2. místě. Chyběl jediný zápas k postupu do kvalifikace. Dorostenci po roční přestávce se zúčastnili všech turnajů vyhlášených pro tuto kategorii. doma vyhrávali, venku se jim nedařilo.

 

1980 - 10. výročí založení oddílu nohejbalu

 

Výbor pracoval v tomto složení: Josef Havlíček- předseda, Rostislav Blažek, Miroslav Tureček, Pavel Kopecký, Ludvík Szabó, Jan Landa, Václav Kolařík- členové.

 

Před zahájením soutěže se do oddílu vrátili hráči Landa a Němčák, kteří v uplynulém ročníku hráli ligu za TJ Slavia Kroměříž. Funkce trenéra se ujal K. Ploc. Družstvo tvořili hráči: Landa, Němčák, Stojan, Blažek, Hilčer, Šípal, Smékal, Jordánek, Szabó, Tureček a Kolařík.

 Základní soutěž družstvo vyhrálo. V kvalifikaci o ligu však neuspělo, když obsadilo až 3. nepostupové místo.

 

Omlazané dorostenecké družstvo získávalo zkušenosti na turnajích okresu i kraje.

V tomto roce oddíl pořádal mistrovství ČSR ve dvojicích mužů, bez úspěchu načich barev.

V areálu nohejbalu byla postavena nová šatna.

 

1981 - O postup se nehrálo

 

Muži "A" v krajském přeboru nepocítili hořkost porážky a bezpečně zvítězili. V prvním kole kvalifikace se umístili na 2. místě a získali možnost hrát rozhodující zápasy o postup do nejvyšší soutěže v Plzni. Z finančních důvodů však k těmto zápasům nejeli.

Pod vedením trenéra K. Ploce byli k dispozici hráči: Landa, Němčák, Stojan, Šípal, Blažek, Hilčer, Szabó, Kolařík, Dvořák a v závěru Jordánek.

Dorostenci se zúčastňovali turnajů pořádaných KNS.

Oddíl nohejbalu získal titul " Vzorný oddíl III. stupně".

 

1982 - Opět v kraji nejlepší

 

Družstvo mužů opět vyhrává krajský přebor a opět se nepodařil postup z kvalifikace do I. ligy, o který se družstvo snažilo již nekolik let.

Kádr družstva tvořili hráči - Kolařík, Szabó, Ploc, Němčák, Jordánek, Šípal, Blážek, Hilčer, Složil, Dvořák - v kvalifikaci již i Landa.

Družstvo dorostenců hrálo po celý rok se střídavými úspěchy.

Nejlepším sprotovcem oddílu byl vyhodnocen ing. Aleš Hilčer.

 

1983 - Konečné postup do I. ligy

 

Po vítězství v krajském přeboru se konečně podařilo přejít přes kvalifikační kola - v Pardubicích a Českých Budějovicích, kde družstvo vždy zvítězilo a společně s Českými Budějovicemi postoupilo do I. NNL. O první historický úpsěch se zasloužili hráči: Kolařík, Szabó, Ploc, Landa, Němčák, Složil, Jordánek, Šípal, Blažek a Stojan.

 

Družstvo dorostenců se potýkalo s nedostatkem hráčů.

Nejlepším sportvcem oddílu se stal Jan Landa.

 

1984 - První ligová utkání

Poprvé ve čtrnáctileté existenci oddílu nohejbalu se v Přerově hrála nejvyšší soutěž. V začátku soutěže se projevila daň nováčka i zranění hráčů. Přes první neúspěšné boje se přece jenom družstvo rozehrálo a udrželo I. ligu i pro další rok.

Dorostenci v krajském přeboru obsadili 4. místo.

Do soutěže krajského přeboru se zapojilo i družstvo žáků, které z pěti účastníků obsadilo 2. místo.

Nejlepším sportovcem oddílu se stal Frantíšek Němčák a Jiří Perutka ml., hráč dorostu.

 

1985 - Pohodový rok

 

Výbor oddílu: ing. Vlastimil Frélich - předseda, Josef Havlíček, Rostislav Blažek, Antonín Oškrkaný, Ludvík Szabó, Jan Landa, Václav Kolařík - členové.

I. družstvo mužů obsadilo 4. místo z 10. účastníků I. NNL. Soupisku družstva tvořili hráči - Jordánek, Hilčer, Blažek, Landa, Ploc, Němčák, Stojan, Szabó, Složil.

II. družstvo mužů složeno ze starších hráčů - Havlíček, Perutka st., Vavřečka, Zaoral, Frélich, Ondruška se stalo okresním přeborníkem bez jediné porážky.

Dorostenci ve složení Perutka J., Mořkovský A., Nadymáček P., Štěpaník V. obsadili v krajském přeboru 3. místo.

Žáci ze 7 turnajů zvítezili 6x a dělili se v kraji o 1. a 2. místo.

 

1986 - Úspěchy na přeborech ČR ve trojicích a dvojicích

 

Družstvo mužů hraje I. ligu se střídavými úspěchy.

Dorostenci pod vedením L. Szabó ve složení Nadymáček, bři Perutkové, Štěpaník, Šiška, Knejzlík a Olšaník se stali přeborníky kraje v družstvech.

V červnu muži Opravil, Podzemný, Stojan a Jordánek získali titul ČSR ve trojicích.

V září pak získali  R. Stojan, J. Podzemný a L. Szabó titul ČSR ve dvojicích. Hráči R. Stojan a J. Podzemný vyhráli pohár Čs. televize.

 

Dorostenci bři Perutkové, Nadymáček a Šiška pod vedením trenéra L. Szabó získali titul přeborníka ČR ve trojicích.

 

Antonín Oškrkaný obdržel diplom ČUV ČSTV za dlouholetou činnost v oblasti nohejbalového sportu.

 

1987 - Sestup z I. ligy

 

Po čtyřech letech v I. lize nastal herní útlum, když se hráčům moc nedařilo a sestoupili do krajského přeboru.

Družstvo tvořili hráči - Jordánek, Blažek, Landa, Němčák, Stojan, Složil, Opravil, Šípal, Gargulák, Perutka ml. a dorostenec Nadymáček.

Dorostenci - Nadymáček P., Perutka David, Šiška J, Vaníček M., Knejzlík M. a Herzog J. pod vedením L. Szabó získali bez jediné porážky titul krajského přeborníka.

Na přeborech dvojic v Žatci hráči Nadymáček, D. Perutka a Šiška získali titul přeborníka ČSR pro rok 1987.

V soutěři ROH nad 40 let získali hráči Ploc, Havlíček, Vevrečka, Zaoral a Perutka st. " Pohár ÚRO"

 

1988 - Po roce opět do ligy

 

Po jednoroční přestávce se "A" družstvu mužů podařilo neočekávané, když prošlo vítězně krajským přeborem i kvalifikací a opět postoupilo do I.NNL. Na tomto úspěchu se podíleli: hrající trenér Landa, Stojan, Blažek, Šípal, Němčák, Složil, Jordánek, Perutka ml., Perutka D., Nadymáček.

Dařilo se i dorostencům. Získali přeborníka kraje ve dvojicích i trojicích, postoupili do přeboru ČSR, kde získali 1. místo ve trojkách, 2. místo v družstvech.

Výkonnostní vzestup nastal i u družstva žáků, kdy obsadilo 2. místo v krajském přeboru.

 

 

1989 - Jako na houpačce

 

Po roce na výsluní přišel opět sestup do krajského přeboru mužů. družstvu se pod vedením hrajícícho trenéra J. Landy nedařilo. Kádr družstva tvořili hráči: Stojan, Perutka D., Blažek, Šípal, Němčák, Složil, Šiška, Jordánek, Bělohrádek a Vaníček.

 

Dorostenci hráli nově založenou I. národní ligu, kde obsadili 3. místo. Získali přeborníka kraje ve trojicích a dvojicích, na přeboru ČSR získali stříbrné a přeborech ČSSR bronzové medaile.

 

1990 - Rok přestupů a omlazování

 

Výbor pracoval ve složení : ing. Vl.Frélich, J. Havliček, J. Szabó, V. Kolařík a J. Landa.

Družstvo mužů v KP doznalo velkých změn. Hráči Stojan a Blažek hostovali v Opavě, starší hráči dali přednost mladým.

Soupisku tvořili hráči: Jordánek, Knejzlík, Němčák, Složil, Šípal, Vaníček, Dosoudil, Bělehrádek a Dohnal. I přes tyto změny obsadilo družstvo 2. místo.

Dorostenci ani Žáci nezaznamenali větší úspěchy.

 

1991 - Nástup mladé generace

 

"A" muži po získání titulu oblastního přeborníka i vítězství v kvalifikaci se stali účastníkem I. NNL pro rok 1992.

Hráči David Perutka a Petr Nadymáček získali titul přeborníka ČR dvojic a na přeborech  ČSFR obsadili 4. místo.

V tomto roce se tolik nedařilo dorostencům ani žákům. Obě družstva v oblastních přeborech obsadila střed tabulky.

 

 

1992 - Nejlepší umístění

 

Po dvouleté přestávce v I. NNL dosáhli muži nejlpšího umístění v historii oddílu, když získali bronzové medaile. O tento úspěch se nejvíce zasloužili: J. Perutka st.- trenér, hráči: Stojan, Nadymáček, D. Perutka, J. Šiška, J. Jordánek, F. Němčák, Vančíček, L. Kvarda.

 

Do reprezentace ČSFR byl nominován Petr Nadymáček.

 

Družstvo dorostenců nehrálo  žádnou soutěž, žáci obsadili v oblastním přeboru 4. místo.

 

1993 - Petr Nadymáček - mistr Evropy ve dvojicích

 

Družstvo mužů po špatném začátku sezóny se umístilo ve středu tabulky, když ze 12 účastníků obsadilo 6. místo. Soupiska hráčů: Stojan - vedoucí družstva, Blažek, Složil, Nadymáček, D. Perutka, J. Perutka, J. Šiška, Jordánek, Němčák, Vaníček, Gargulák, Doležal, Knejzlík a Kvarda.

 

Titul přeborníka kraje dvojic získali hráči Stojan, Perutka D., Nadymáček, 2. místo na mistrovství ČR dvojic mužů získal Nadymáček a Perutka D.

 

Oddíl pořádal mistrovství ČR dvojic mužů a dorostenců.

 

1994 - David Perutka - mistr světa ve dvojicích

 

Muži pokračovali v dobrých výsledcích a v lize obsadili 5. místo. Soupisku tvořili hráči: J. Landa hrající trenér, Stojan, Nedymáček, bří Perutkové, Šiška, Němčák, Vaníček, Gargulák, Bělohrádek, Knejzlík, Kvarda, Sekanina, Blažek.

 

Na mistrovství ČR trojic muži obsadili 2. a 4. místo.

Žáci bojovali se střídavými úspěchy a v oblasti získali 4. místo.

 

1995 - Petr Nadymáček - podruhé mistr Evropy ve dvojicích

 

Výbor pracuje ve složení: Josef Havlíček - předseda, Jiří Perutka st., Ludvík Szabó, Václav Kolařík, Jan Landa - členové.

 

"A" družstvo můžu obhájilo pátou příčku v I. lize. Na soupisce nedošlo téměř k žádným změnám. do družstva byl zařazen mladý hráč Martin Frélich.

V maďarském Szolnoku na mezinárodním trojutkání družstev Maďarska, Rumunska a Přerova naši muži získali 1. místo.

 

Dorostenci začali hrát oblastní přebor a získali 3. místo. 3. příčku získalo i družstvo žáků.

 

Petr Nadymáček byl vyhlášen nejlepším sprotovcem okresu Přerov.

 

1996 - Petr Nadymáček stříbrný na MS v Brazílii

 

Družstvo mužů je posíleno hráčem ze Slovenska R. Makarou a Z. Valouchem ze Všetul. V soutěži se moc nedařilo, přesto 7. místo zaručovalo I. ligu do příštího roku.

 

P. Nadymáček a D. Perutka získali bronz na přeborech ČR ve dvojicích.

 

Družstvo mužů reprezentovalo ČR na turnaji v Brazílii, kde obsadilo 2. místo za družstvem Slovenska.

Mládežnická družstva, dorost a žáci, obsadila v oblastních přeborech shodně 2. místa.

 

1997 - První velký úspěch žáků

 

V družstvu mužů se objevují nové tváře: Igor Mišák ze Slovenska, Radim Linhart z Prostějova a Adolf Pytela z Hranic. Přes všechno úsilí družstvo obsadilo 7. místo, což na udržení mezi nohejbalovou elitou nestačilo.

Družstvo dorostenců získalo přebornický titul v oblastní soutěži.

Žákovské družstvo pod vedením trenéra Szabó získalo 1. místo v oblastním přeboru a na mistrovství ČR družstev získalo stříbro. Družstvo tvořili hráči: O. Miklík, J. Pavelka, P. Matuška, T. Miklík a hostující hráč SBD Ostrava Zábřeh T. Ertelt.

 

V červenci přišla neočekávaná potopa. Oddíl nohejbalu přichází téměř o celý majetek. Jen obětavou prací většiny členů se podařilo zprovoznit nohejbalový areál tak, že mohly být rozehrané soutěže dohrány v regulérních podmínkách.

 

Po sestoupení z ligy odchází hráč Richard Makara, Radim Linhart, Igor Mišák a Petr Nadymáček na hostování do Prahy - Kobylis. David Perutka se stěhuje do Prahy.

V závěru roku odstoupil z funkce předsedy oddílu J. Havlíček a další členové pro zanepráznění nebo změny bydliště. Bylo nutné rozhodnout, jak dál s přerovským nohejbalem. Chyběli peníze, hráči, hřiště bylo nutné opravit. Na hráčské schůzi, vzhledem k uvedeným skutečnostem, se většina rozhodla že v roce 1998 muži budou hrát II: ligu a oddíl se zaměří na výchovu mladých nohejbalistů.

 

1998 - Žáci mistrem ČR

 

Začátkem roku byl zvolen nový výbor oddílu: Pavel Holík st. - předseda, Ludvík Szabó, Radek Stojan, Rostislav Blažek a Jiří Perutka ml. členové.

 

Zbylý kádr mužů byl doplněn z řad dorostenců. Družstvo tvořili hráči: Stojan, Frélich, Perutka J., Blažek, Šiška, Perutka D., Pytela, Holík ml., Hrazdira, Matuška, Miklík, Kočička, Valouch. Omlazené družstvo získalo 5. místo v II. lize.

 

Dařilo se dorostencům a zejména žákům.

Žáci posíleni o T. Ertelta z Ostravy ziskali titul mistra ČR v družstvech a 4. místo na mistrovství ČR dvojic. Družstvo tvořili hráči O. Miklík, J. Pavelka, F. Bergman, T. Miklík, R. Doležel, trenér L. Szabó.

Za velmi dobré výkony v průběhu  soutěží byli Tomáš Hrazdira a Ondřej Miklík pozváni na soustředění do juniorské reprezentace ČR.

 

1999 - Změna v názvu

 

Do tohoto roku vstupuje oddíl pod novým názvem TJ SPARTAK - STMEM Přerov.

Hlavním sponzorem se stává Středomoravská elektromontážní a. s. Přerov (STMEM Přerov)

Do oddílu se po roční přestávce vracejí hráči Petr Nadymáček a Radim Linhart.

Byl ustanoven nový realizační tým ve složení R. Stojan, J. Landa a P. Blažek, který si vytyčil za cíl postup do I. ligy mužů. Pro absenci , zaviněné vážným zraněním tří klíčových hráčů, se však naplnění toho cíle nepodařilo. V društvu mužů dostávali šanci mladí hráči Tomáš Miklík a Petr Matuška.

Radost udělali žáci, kteří se stali podruhé za sebou mistrem ČR a dorostenci, kteří vybojovali poostup do dorostenecké ligy 2000.

Na MČR v trojicích získali 1. místo hráči  J. Pavelka, T. Miklík, R. Doležel a T. Janča. Ve dvojicích hráči J. Pavelka a T. Miklík obsadili 4. místo.

Člen oddílu a trenér mládeže Ludvík Szabó byl odměněn za úspěchy mládežnických družstev plaketou " Trenér roku 1999" okresu Přerov.

Díky STMEM a. s. Přerov, Městskému úřadu Přerov a dalším malým sponzorům se podařilo zlepšit celkové zázemí areálu. Bylo vybudouváno nové sociální zaříyení ( WC, sprchy), pořízeny nové šatny v unimobuňkách, byla vybudována klubovna ve "staré boudě".

 

2000 - Možná bude líp

 

Člověk míní, osud mění.

 

Po celkem úspěšné sezoně roku 1999 byl dán předpoklad k dalším úspěchům přerovského nohejbalu. skutečnost je však trochu jiná. Družstvo mužů se téměř rozpadlo. Petr Nadymáček přestoupil do Brna, David Perutka do Prahy, Radim Linhart se vrátil do Prostějova, Pavel Holík ml. odešel do Otrokovic, Radek Stojan je po operaci kolene, dlouhodobě je zraněný Tomáš Hrazdira. Trenérské práce se vzdal J. Landa.

Oslabení žáci ve složení T. Miklík, R. Doležel, J. Zvoníček a J. Štěpánek s trenérem L. Szabó získali bronzové medaile na MČR ve trojicích.

A tak letošní oslavy 30leté činnosti oddílu jsou plné starostí. Výbor oddílu je však přesvědčen, že situace se změní k lěpšímu a příští léta budou úspěšnější.

 

 

2001 - Začíná éra úspěchů družstva dorostu

 

V roce 2001 se oddíl zaměřil na mládežnická družstva, především na družstvo dorostu, které bylo posíleno Petrem Müllerem s Vyškova. Zvýšená pozornost se vyplatila. Dorostenci porpvé okusili hru v play-off a po dobrých výkonem v celé souteži získali bronzové medaile za 3. místo. Tento úspěch ještě podtrhli bronzouvou medailí na MČR ve trojicích.

 

Žáci v oblastním přeboru Ostravska obsadili 2. místo. Do jednorázových soutěží MČR se jim nepodařilo posoupit.

 

Muži po sestupu do II. ligy se nemohli vzpamatovat. V oblastním přeboru jižní Moravy, kde hráli jako hosté, patřili mezi ty nejlepší. Do kvalifikace o II.ligu se však neprobojovali.

 

2002 - Historický úspěch přerovského nohejbalu

 

Dorostenecké družstvo po bronzových medailích v předešlém roce, chtělo víc. Bylo posíleno dalšími hráči. Na hostování do Přerova přišli Jan Kaděra z Vyškova, Tomáš Ertelt z Ostravy a Aleš Stibor z Čechovic. Realizační tým byl posílen o Jiřího Perutku a Petra Nadymáčka. V základní části Přerov prohrál pouze jednou a třikrát remizoval. Prvním místem si tak vytvořil dobré podmínky pro play-off. V průběhu základní části nastupovali i hráči František Bergmann a Petr Frélich.

 

V play-off si dorostenci o postup do finále poradili s dorostenci z Plzně a ve finále s dorostenci z Karlových Varů. Finále však bylo velmi vyrovnané a rozhodlo až třetí utkání na domácí půdě, které naši hráči po dramatické koncovce výhráli 6:4 a tím získali druhý zápas ve svůj prospěch a stali se mistry ČR v družstvech.
Družstvo tvořili hráči: Jan Pavelka, Petr Müller, Tomáš Ertelt, Ondřej Miklík, Tomáš Miklík, Robin Doležel, Jan Kaděra a Aleš Stibor a trenéři Ludvík Szabó, Jiří Perutka a Petr Nadymáček.

 

 

Žáci sbírali krajské přeborníky

 

V dlouhodobé soutěži se ziskem 52 bodů získali bezpečně 1. místo a možnost postupu na MČR. Ne jinak tomu bylo i v jednorázových soutěžích. Vyhráli krajský přebor v trojicích a dvojicích. Největší podíl na těchto úspěších měli hráči Zbyněk Botló, Jiří Zvoníček a Jiří Sýkora.

 

Muži- počátek nového vzestupu

Do Přerova se vrací Petr Nadýmáček, který začíná budovat společně s Jiřím Perutkou nový základ družstva. Na hostování přichází hráč Josef Nezval z Mohelnice. Nově sestavené družstvo ovládlo krajský přebor Olomouckého kraje a bez jediné porážky se skórem 72:12 bezpečně postoupilo do kvalifikace o II. ligu.

V kvalifikaci přehráli hráče z NK Útěchov, které porazili 6:1, a hráče NK Bohumín porazili 6:2 a tím pro Přerov zajistili na rok 2003 opět II. ligu.

Na postupu se podíleli zkušení hráči Petr Nadymáček, Jiří Perutka, Martin Frélich, Josef Nezval, Michal Hýnar a mladí hráči Petr Matuška, Jan Pavelka, Ondřej a Tomáš Miklíkovi.

V tomto roce byl přerovský nohejbal úspěšný i v nohejbalové diplomacii, když dva jeho členové, Pavel Holík a Luděk Szabó, byli zvoleni do Krajské nohejbalové soutěžní komise, která začala samostatně řídit nohejbalové soutěže Olomouckého kraje.

 

 

2003 - Velká rekonstrukce nohejbalového areálu

            Postup do 1. ligy

 

Rok 2003 byl pro oddíl opět mimořádný a to nejen na sporotvním poli. Díky mateřské Tj, Městu Přerov a dalším sponzorům, zejména STMEM Přerov, byla provedena rozsáhlá rekonstrukce nohejbalového areálu na Kopaninách a vytvořena hodnota díla téměř 90 0 00,- Kč. Vybudovala se nová studna, byli rozšířeny a odvodněny kurty, položen nový antukový povrch, postavena tribuna pro diváky, zabudováno nové oplocení areálu, položení dlažby, zatravnění prostorů mimo kurty, vysázena nová zeleň. Vlastním úsilím většiny členů oddílu byl vybudován areál, který se stal chloubou nejen přerovských nohejbalistů.

 

Žáci po odchodu několika hráčů do kategorie dorostu nezopakovali výsledky uplynulého roku a v dlouhodobé soutěži krajského přeboru obsadili až 3. místo. Turnajů se poprvé zúčastnili i benjaminci, kteří se do této hry teprve zasvěcovali.

 

Dorost - Do družstva přechází z kategorie žáků Zbyněk Botló, na hostování Jan Šlézar z Prostějova a Karel Širák ze Vsetína. Odchází Petr Müller, Tomáš Ertelt, Aleš Stibor a Ondřej Miklík do kategorie mužů. I přes tyto velké změny družstvo postoupilo do play-off, kde obsadilo 4. místo, což bylo mírné zklamání.

Úspěch se však dostavil na jendorázových soutěžích MČR, kde hráči Jan Pavelka, Tomáš Miklík, Jan Kaděra a Robin Doležel získali stříbrné medaile, když ve finále podlehli hráčům Karlových Varů.

 

Muži "A" - postup do 1. ligy bez jediné porážky

Pro tento bylo družstvo posíleno o Davida Perutku, který se do mateřského oddílu vrátil po několika letech z ŠACUNGu Praha a Tomáše Ertelta, který přešel z kategorie dorostu. Již první zápas nováčka II. ligy naznačily, že družstvo je kvalitně na tuto soutěž připraveno. Ne jinak tomu bylo i v závěru. Družstvo Přerova neokusilo hořkost porážky a postoupilo do 1. ligy mužů. Na úspěchu se podíleli hráči: Petr Nadymáček, Ondřej Miklík, Tomáš Miklík, Jan Pavelka, Josef Nezval, Martin Frélich, David Perutka, Michal Hýnar, Jiří Perutka, Zdeněk Krutil a Tomáš Ertelt.

 

 

 

Muži "B" - hráli krajský přebor a zůstali pod vrcholem a možností postupu do kvalifikace o II. ligu. Ve druhé části soutěže dostávali možnost především mladší hráči z kategorie dorostu.

 

2004 - Rok udržení soutěží

 

Pro tento rok si oddíl vytyčil rozšíření základny mládežnických družstev, pro dorost postup do play-off a muži "A" umístění do 5. místa.

 

Žáci - Základnu žáků se podařilo rozšířit o další zájemce o nohejbal, kteří však v krajském přeboru získávali zkušenosti, což se odrazilo i v jejich umístění. Obsadili až 5. místo v dlouhodobé soutěži.

Dorost - Z družstva "A" odešla řada špičkových hráčů. Jan Pavelka, Jan Šlézar a Jan Kaděra postoupili do kategorie mužů. Karel Širák se vrátil do Vsetína. Proto bylo nutné družstvo posílit, aby byly naplněny záměry oddílu. Na hostování přišel Aleš Darebník, Lukáš Bábek a Igor Balogh z NK Kroměříž, z Opavy Ondřej Kurka a z Ostravy Jan Ertelt. I přesto, že většina hráčů neměla s ligovým nohejbalem žádné zkušenosti, podařilo se pod vedením trenéra Jiřího Perutky postoupit do play-off mezi čtyři nejlepší družstva ligy. Bronzové medaile unikly až ve třetím utkání s Modřicemi po těsné prohře 4:5 na domácí půdě.

Na medailové umístění však dorostenci přece jenom dosáhli na jednorázových přeborem MČR. Aleš Darebník získal bronz v jednotlivcích a hráči Tomáš Miklík, Aleš Darebník, Robin Doležel a Jan Ertelt získali stejný kov ve trojicích.

 

Muži "A" - nováček 1. ligy překvapil

Ještě před zahájením soutěže odešel David Perutka za pracovními povinnostmi do zahraničí, což se jevilo jako nenahraditelné oslabení. Družstvo se však dalo do poctivé přípravy. Na hostování přišel Antoním Kočička z NK Vsetín. Poctivá příprava a bojovnost ve hře se vyplatila. Nováček I. ligy se umístil na 3. místě. Byl to úspěch všech hráčů a milé překvapení pro všechny členy oddílu.

Družstvo tvořili hráči: Petr Nadymáček, Ondřej Miklík, Jan Pavelka, Tomáš Miklík, Josef Nezval, Tomáš Ertelt, Antoním Kočička, Michal Hýnar, Jiří Perutka a Robin Doležel.

Muži "B" obsadili v krajském přeboru 4. místo. Družstvo tvořili hráči: Petr Matuška, Zdeněk Krutil, Michal Blažek, Miroslav Vaníček, Jiří Perutka, Robin Doležel, Michal Hýnar, Pavel Koksa a Jiří Zvoníček.

 

2005 35 let nohejbalu v Přerově

         Velké přání - postup do extraligy mužů

 

Letošní jubilejní rok nezačal tím nejlepším způsobem. Z důvodu generačního problému jsme museli přistoupit k odhlášení družstva dorostu z I. ligy. V družstvu, po odchodu hráčů T. Miklíka, A. Darebníka, R. Doležela, J. Ertelta do kategorie mužů a Lukáše Bábka, Igora Balogha a Ondřeje Kurky do mateřských oddílů, zůstali 4 hráči bez ligových zkušeností. Předpokládané hostování hráčů z Prostějova a Šumperka se nepodařilo zajistit. A tak zbylý dorostenci budou hrát krajský přebor a získávat zkušenosti, aby se v příštích dvou letech pokusili o návrat do I. ligy.

 Postoupí Přerov do 1. ligy?
pro hlasování napište aktuální rok:
1
0
MSEMOlomoucký krajStatutární město PřerovCopoly - Samoadhezivní bandážeZOMAplastUSULIO HOLDING s.r.o.Miklík ElektroinstalaceChutné dárkyMofi s.r.o.PemapAutoopravna Čestmír DlouhýLežákova autoškola Přerov
.: 8 online| Vygenerováno za 0.01911 sekund | © 2007, Nohejbal Přerov :.
.: Optimalizováno pro IExplorer 6.0, Mozilla FireFox 1.5, Opera 9.1 a rozlišení 1024x768/24 :.


Mediální partneři: